Board of Directors

   Currently, the board of directors are only in Swedish. If you need more information, please contact us.

   Daniel Johnsson

   Ordförande

   Född 1968. Universitetsstudier på Chalmers Tekniska Högskola samt Handelshögskolan i Göteborg.
   Styrelseordförande: Quiq Holding Ab, Postery Ab, Krafthem Ab, Renable Ab, Admazing Ab.

   Styrelseledamot: Roscomar Ltd, Workpilots Oy.

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: 1,519,330 aktier via bolag.

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 25 års erfarenhet som Vd i Exertis Nordics Ab, varav sista 7 åren i börsnoterad koncern. Historik som serieentreprenör med ett flertal framgångsrika exits. Idag investerare och rådgivare.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Daniel Johnsson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning men inte är oberoende i förhållande till större aktieägare.

   Marianne Dicander Alexandersson

   Ledamot

   Född 1959. Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

   Styrelseordförande: MDA Management Ab, Sahlgrenska Science Park Ab, Saminvest Ab, Occlutech Ab och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA Väst).

   Styrelseledamot: Linc Ab, Promore Pharma Ab.

   Ledamot: Tand och läkemedelsförmånsverket (TLV) insynsråd.

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: saknar innehav.

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Marianne var tidigare Vd för Kronans Droghandel Ab, Sjätte AP-fonden och Global Health Partner Ab och vice Vd för Apoteket Ab.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Marianne Dicander Alexandersson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

   Lars Molinder

   Ledamot

   Född 1951. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

   Styrelseledamot: Nordic Tender Ab.

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: saknar innehav.

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Lars har över 25 års erfarenhet av investment banking i Healthcaresektorn med fokus på bioteknik och läkemedel. Han har tidigare arbetat som sektoransvarig inom bioteknik och medicin på Industrifonden, sektoransvarig för Healthcare på Alfred Berg/ABN AMRO och som sektoransvarig för Healthcare på Carnegie Investment Bank. Sedan 2019 är Lars knuten till Carnegie Investment Bank som Senior Adviser inom Healthcare. Under åren inom Investment Banking har han varit rådgivare och ansvarig för ett stort antal börsintroduktioner och nyemissioner samt publik och privat M&A i de nordiska kapitalmarknaderna bland annat för Calliditas, Cellink, Camurus, Nuevolution, Oncopeptides, Medivir, Wilson Therapeutics, BioArctic, Bonesupport, PledPharma, Alligator Biosciences, Hansa Medical, Recipharm m fl.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Lars Molinder är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

   Hans Peter Ostler

   Acting CEO

   +46 (0)7 04 96 96 66
   hans-peter@obliquet.com

   Stefan Ståhl

   Ledamot

   Född 1961. Professor i Molekulär Bioteknik, Ph.D i Bioteknik, Civilingenjör i Kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

   Styrelseordförande: Kungliga Tekniska Högskolan Holding Ab, Amylonix Ab.

   Styrelseledamot: Intervacc Ab.

   Ledamot: The Human Protein Atlas Foundation.

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: saknar innehav.

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Professor i molekulär bioteknik, dekan vid KTH bioteknologi samt grundare av flera företag inom bioteknologi t ex Creative Peptides Ab, Affibody Ab, Atlas Therapeutics och Amylonix Ab.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Stefan Ståhl är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

   Camilla Svensson

   Ledamot

   Född 1973. Professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi, Karolinska Institutet, Ph.D i Molekylär Patologi, UC San Diego, M.Sc i Farmaceutisk Biovetenskap, Uppsala Universitet.

   Ledamot: Scandinavian Association for the Study of Pain, Stiftelsen Vectis.

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: saknar innehav.

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi, forskargruppsledare och ledningsgruppsmedlem på institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. Ledamot och ordförande Sveriges Unga Akademi. Vetenskaplig rådgivare och föredragshållare för Cellectricon, Eli Lilly, BMS, Pfizer m.fl.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Camilla Svensson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

   Pernilla Wittung-Stafshede

   Ledamot

   Född 1968. Professor i Kemisk Biologi, Ph D i Fysikalisk Kemi CTH, Civilingenjör i Kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola Göteborg

   Ledamot: Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: saknar innehav

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Sedan Ph D 1996, arbetat 12 år i USA vid California Institute of Technology, Tulane University, och Rice University, sedan 7 år som professor vid Umeå Universitet och från 2015 professor vid Chalmers. Vetenskaplig expertis och experimentell forskning runt proteiners biofysik med inriktning idag mot proteiner i cancer och neurodegeneration. Publicerat över 250 vetenskapliga artiklar. En mängd internationella och nationella uppdrag under åren, t ex Biophysical Society’s styrelse, KAW, VR (NT råd 2010-2012). Leder sedan 2019 Genie, ett stort jämställdhets-initiativ, på Chalmers. Medlem i KVA, IVA och Nobelpriskommittén för Kemi. Rådgivare åt Nobelmuseet samt vetenskaplig rådgivare Axial Therapeutics.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Pernilla Wittung-Stafshede är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.