Currently, documents are only available in Swedish. If you need more information, please contact us.

   Årsstämma 2021

   Aktieägarna i Oblique AB (559017-4487) kallas härmed till årsstämma 15 juni 2021.

   Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 kommer Obliques årsstämma 2021 genomföras med poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, dvs. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

   Alla handlingar inför stämman kommer att tillhandahållas på denna sida. Länk till digitalt poströstningsformulär återfinns under rubriken Förhandsröstning.

   Kommuniké från årsstämma 15 juni 2021

   Kommuniké från årsstämma i Oblique 21-06-15

   Förhandsröstning

   Poströstningsformulär

   Kallelse till årsstämma 15 juni 2021

   Kallelse till årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2021

   Fullmakt

   Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.

   Fullmaktsformulär

   Årsredovisning 2020

   Årsredovisning Oblique 2020

   Valberedningens förslag

   Valberedningens förslag till årsstämman i Oblique Therapeutics AB 21-06-15

   Styrelsepresentation 2021

   Aktieägares förslag

   Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter

   Villkor TO 2021-2023.1

   Styrelsens förslag

   Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner for ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

   Villkor TO 2021-2023.2

   Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptioner för kvalificerade personaloptioner

   Villkor TO 2021-2024.3

   Har du en fråga till stämman?

   Vill du att någon fråga behandlas eller tas upp på stämman?
   Skicka din fråga, komplett med ditt namn och dina kontaktuppgifter, till info@obliquet.com