Currently, documents are only available in Swedish. If you need more information, please contact us.

   Årsstämma 2023

   Aktieägarna i Oblique Therapeutics AB (publ) (559017-4487) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 juni 2023 kl. 13.30, i Biotech Husets Konferenslokaler på 5 våningen på Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg. Registrering från kl.13.00.

   Kommuniké från årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2023

   Kommuniké från årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2023

   Kallelse till årsstämma 28 juni 2023

   Kallelse till årsstämma i Oblique Therapeutics AB2023

   Fullmaktsformulär

   Fullmaktsformulär

   Övriga handlingar

   Villkor teckningsoptioner 2023:1

   Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2023

   Information om styrelseledamöter som föreslås för nyval

   Årsredovisning Oblique Therapeutics AB 2022