Currently, documents are only available in Swedish. If you need more information, please contact us.

   Årsstämma 2024

   Aktieägarna i Oblique Therapeutics AB (publ) (559017-4487) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 maj 2024 kl. 13.30, i Bolagets lokaler lokaler på 7:e våningen på Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg. Registrering från kl.13.00.

   Kallelse till årsstämma 28 maj 2024

   Kallelse till årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2024

   Fullmaktsformulär

   Fullmaktsformulär

   Övriga handlingar

   Styrelsens förslag till ny bolagsordning

   Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024:1

   Aktieägares förslag till beslut om införande av Personaloptionsprogram 2024:2

   Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

   Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2024

   Årsredovisning Oblique Therapeutics AB 2023