Board of Directors and Management

   We are a skilled team of pharma and R&D professionals with extensive big pharma and biotech experience in drug discovery and development for several products now launched on the global market.

    

   Currently, the Board of Directors are only available in Swedish. If you need more information, please contact us.

   Board of Directors

   Daniel Johnsson

   Ordförande

   Född 1968. Universitetsstudier på Chalmers Tekniska Högskola samt Handelshögskolan i Göteborg.
   Styrelseordförande: Quiq Holding Ab, Postery Ab, Krafthem Ab, Renable Ab, Admazing Ab.

   Styrelseledamot: Roscomar Ltd, Workpilots Oy.

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: 1,519,330 aktier via bolag.

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 25 års erfarenhet som Vd i Exertis Nordics Ab, varav sista 7 åren i börsnoterad koncern. Historik som serieentreprenör med ett flertal framgångsrika exits. Idag investerare och rådgivare.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Daniel Johnsson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning men inte är oberoende i förhållande till större aktieägare.

   Marianne Dicander Alexandersson

   Ledamot

   Född 1959. Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

   Styrelseordförande: MDA Management Ab, Sahlgrenska Science Park Ab, Saminvest Ab, Occlutech Ab och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA Väst).

   Styrelseledamot: Linc Ab, Promore Pharma Ab.

   Ledamot: Tand och läkemedelsförmånsverket (TLV) insynsråd.

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: saknar innehav.

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Marianne var tidigare Vd för Kronans Droghandel Ab, Sjätte AP-fonden och Global Health Partner Ab och vice Vd för Apoteket Ab.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Marianne Dicander Alexandersson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

   Lars Molinder

   Ledamot

   Född 1951. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

   Styrelseledamot: Nordic Tender Ab.

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: saknar innehav.

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Lars har över 25 års erfarenhet av investment banking i Healthcaresektorn med fokus på bioteknik och läkemedel. Han har tidigare arbetat som sektoransvarig inom bioteknik och medicin på Industrifonden, sektoransvarig för Healthcare på Alfred Berg/ABN AMRO och som sektoransvarig för Healthcare på Carnegie Investment Bank. Sedan 2019 är Lars knuten till Carnegie Investment Bank som Senior Adviser inom Healthcare. Under åren inom Investment Banking har han varit rådgivare och ansvarig för ett stort antal börsintroduktioner och nyemissioner samt publik och privat M&A i de nordiska kapitalmarknaderna bland annat för Calliditas, Cellink, Camurus, Nuevolution, Oncopeptides, Medivir, Wilson Therapeutics, BioArctic, Bonesupport, PledPharma, Alligator Biosciences, Hansa Medical, Recipharm m fl.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Lars Molinder är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

   Hans-Peter Ostler

   Ledamot

   Född 1971. Har studerat Ekonomi och Juridik vid Handelshögskolan och vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet.

   Styrelseledamot: Föreslagen ledamot i Promore Pharma Ab, Ledamot i S.P. HMSO Göteborg Ab, Föreslagen Vice Ordf. i Alligator Bioscience Ab.

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: 217 115 aktier via bolag och närstående.

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Hans-Peter har +20 års erfarenhet av Investment Banking, Private Banking och Asset Management. Hans-Peter har innehaft ledande befattningar hos Swedbank Markets, UBS AG, Danske bank och Söderberg&Partners. Hans-Peter har engagerats som styrelseledamot i Svenska och internationella företag inom Finans och Life Science så som Ancoria Insurance Public Ltd och Irlab Therapuetics Ab.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Hans-Peter Ostler är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

   Stefan Ståhl

   Ledamot

   Född 1961. Professor i Molekulär Bioteknik, Ph.D i Bioteknik, Civilingenjör i Kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

   Styrelseordförande: Kungliga Tekniska Högskolan Holding Ab, Amylonix Ab.

   Styrelseledamot: Intervacc Ab.

   Ledamot: The Human Protein Atlas Foundation.

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: saknar innehav.

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Professor i molekulär bioteknik, dekan vid KTH bioteknologi samt grundare av flera företag inom bioteknologi t ex Creative Peptides Ab, Affibody Ab, Atlas Therapeutics och Amylonix Ab.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Stefan Ståhl är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

   Camilla Svensson

   Ledamot

   Född 1973. Professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi, Karolinska Institutet, Ph.D i Molekylär Patologi, UC San Diego, M.Sc i Farmaceutisk Biovetenskap, Uppsala Universitet.

   Ledamot: Scandinavian Association for the Study of Pain, Stiftelsen Vectis.

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: saknar innehav.

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi, forskargruppsledare och ledningsgruppsmedlem på institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. Ledamot och ordförande Sveriges Unga Akademi. Vetenskaplig rådgivare och föredragshållare för Cellectricon, Eli Lilly, BMS, Pfizer m.fl.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Camilla Svensson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

   Pernilla Wittung-Stafshede

   Ledamot

   Född 1968. Professor i Kemisk Biologi, Ph D i Fysikalisk Kemi CTH, Civilingenjör i Kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola Göteborg

   Ledamot: Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

   Aktieinnehav i Oblique Therapeutics Ab: saknar innehav

   Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Sedan Ph D 1996, arbetat 12 år i USA vid California Institute of Technology, Tulane University, och Rice University, sedan 7 år som professor vid Umeå Universitet och från 2015 professor vid Chalmers. Vetenskaplig expertis och experimentell forskning runt proteiners biofysik med inriktning idag mot proteiner i cancer och neurodegeneration. Publicerat över 250 vetenskapliga artiklar. En mängd internationella och nationella uppdrag under åren, t ex Biophysical Society’s styrelse, KAW, VR (NT råd 2010-2012). Leder sedan 2019 Genie, ett stort jämställdhets-initiativ, på Chalmers. Medlem i KVA, IVA och Nobelpriskommittén för Kemi. Rådgivare åt Nobelmuseet samt vetenskaplig rådgivare Axial Therapeutics.

   Oberoende: Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Pernilla Wittung-Stafshede är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

   Management

   Prof. Owe Orwar

   Founder and Chief Scientific Officer (CSO)

   Prof. Orwar has over 20 years of experience in the pharma and biotech industry, spanning across discovery and early research phases to preclinical and clinical development. He has previously held executive positions such as Global VP for R&D at Sanofi and member of their Global Steering Committee, and was President for R&D at Piramal Healthcare as well as professor at the department of physical chemistry at Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden. With a Ph.D. in Chemistry from University of Gothenburg, post-doctoral studies at Stanford University, U.S., he has been awarded numerous times for his research accomplishments.

   Carolina Trkulja, Ph.D.

   Founder and Chief Technical Officer (CTO)

   Dr. Trkulja received a Ph.D. in biochemistry from Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden. In her role, she is responsible for proteomics and pharmacology combined with her solid experience in research and development of antibodies. She has published her research in several top-tier scientific journals.

   Göran Gannedahl, M.D. Ph.D.

   Chief Medical Officer (CMO)

   Dr. Gannedahl has a long experience from the medical and pharmaceutical industry within the functions medical affairs, clinical research and business development. Combined with his expertise in oncology, translational medicine as well as the U.S. Food and Drug Administration and the needed requirements of drug development such as Good Laboratory Practice (GLP) certification, gives him an edge in the field. He is a medical doctor from Karolinska Institute, has a Ph.D. in Medicine from Uppsala University and has held positions as Global Head of Science Operations at Novartis, VP of R&D in Medical Affairs at Pronova Biopharma, and Executive Global Medical Affairs Leader at AstraZeneca.

   Sreesha P Srinivasa, Ph.D.

   Chief Development Officer (CDO)

   Dr. Srinivasa has more than 20 years of experience in global biopharma majors. He has broad experience in drug discovery and development with special focus on translational sciences. He has led and contributed to several discovery and development programs which have gone onto clinical development including FDA approved drugs Crizotinib and Palbociclib. During a 20+ years career in biopharma, Sreesh has held leadership positions of increasing responsibilities at Gilead, Pfizer, Jubilant, Piramal and Biocon. Prior to joining Oblique, Sreesh was Vice President & Head of Novel Biologics at Biocon Ltd. He holds a Ph.D. in Molecular Biology & Biochemistry from Washington University School of Medicine, St. Louis, USA and an M.Sc. in Molecular Biology and Biotechnology from Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, India.

   Mats Jonasson

   Chief Financial Officer (CFO)

   Mats Jonasson has more than 30 years of experience working with entrepreneur-driven development companies. He has served as CFO in several organizations, especially in Sweden but also abroad. Mats has also worked as a consultant within accounting, auditing and tax matters. He has been co-founder and co-owner of several companies over the years. Mats has a degree in small business economy from the Gothenburg School of Business, Economics and Law.

   Marie Scherlund, Ph.D.

   Chief Program Officer (CPO)

   Dr. Scherlund has extensive experience from the life science industry, from early development to product launch, working at both large and small size companies such as Astra Zeneca, RISE, APL, Moberg Pharma and Cadila Pharmaceuticals. Scherlund holds a Ph.D in Pharmaceutics from Uppsala University, and has wide-ranging leadership experience from different senior management positions, amongst project leadership, regulatory affairs as well as heading departments of pharmaceutical development and quality control.

   Kjell Andersson, Ph.D. Med. Chemistry

   Head of Medicinal Chemistry

   Dr. Andersson has a background in medicinal chemistry, synthetic organic chemistry, drug discovery and drug development and is particularly knowledgeable in cardiovascular-gastrointestinal diseases and central nervous system (CNS). He is currently a chemistry consultant and founder of KemiKAN. Prior to this, he has held various executive positions within drug discovery such as acting Head of Medicinal Chemistry at AstraZeneca Mölndal but is also the inventor of the drugs Tesaglitazar (GALIDA) and Clevidipine (CLEVIPREX). Dr. Andersson holds a Ph.D. in Physical Organic Chemistry from the University of Gothenburg, Sweden.

   Cecilia Larsson

   Investor Relations Manager (IRM)

   “I’m an enthusiastic and performance driven person with a passion for business ideas which can provide sustainable improvements in modern society. With an inventor background I am motivated by creativity. I enjoy challenging conventional practices and continuously seek innovative solutions that can help people and society move forward.”
   Cecilia assumes the position as IRM-Investor Relation Manager at the Gothenburg office. Cecilia will be responsible for the procurement of potential new investors, as well as relationship with our current ones. Cecilia´s previous experience includes Recruitment Manager and Business Relationship and IPR Chef plus entrepreneurial innovation projects. Her multidisciplinary qualification has high compatibility with the future needs of Oblique Therapeutics. On her free time Cecilia enjoys running and spending time with her family and friends

   Mats Lindskog Ph.D.

   Chief Business Officer (CBO)

   Mats Lindskog joins Oblique Therapeutics as CBO- Chief Business Officer in Stockholm Office. In his role, Mats will be responsible for business development initiatives to secure overall company growth and to build and strengthen business relations with current and new partners.
   Mats has extensive knowledge and experience in areas that will be pivotal in his role at Oblique: Business development, pharmaceutical sales, and antibody technology.

   He holds a Master of Science in biotechnology and a PhD within Antibody-based proteomics, both from the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm. Following his studies Mats worked at start-up biotech companies within antibody production and protein-protein interaction studies and within pharmaceutical Sales and Marketing, specifically within Oncology.
   Mats has since then held various executive positions at pharma companies within Business Unit Leadership, Strategy & Operations, Business Excellence and Commercial Operations.

   Scientific Advisory Board

   Kjell Andersson, Ph.D. Med. Chemistry

   Head of Medicinal Chemistry

   Dr. Andersson has a background in medicinal chemistry, synthetic organic chemistry, drug discovery and drug development and is particularly knowledgeable in cardiovascular-gastrointestinal diseases and central nervous system (CNS). He is currently a chemistry consultant and founder of KemiKAN. Prior to this, he has held various executive positions within drug discovery such as acting Head of Medicinal Chemistry at AstraZeneca Mölndal but is also the inventor of the drugs Tesaglitazar (GALIDA) and Clevidipine (CLEVIPREX). Dr. Andersson holds a Ph.D. in Physical Organic Chemistry from the University of Gothenburg, Sweden.

   Prof. Elias Arnér, M.D. Ph.D.

   Preclinical R&D Advisor

   Prof. Arnér is a professor in biochemistry, focusing on redox biology and cancer research at the Department of medical biochemistry and biophysics (MBB), Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. In addition to being considered a world authority of redox enzymology Prof. Arnér is also highly involved in education. He received his Ph.D. in medicine and medical degree from the Karolinska Institute, and a post-doctoral degree from Ludwig Maximilian University of München, Germany. He has also been an invited lecturer and chair in several conferences, and serves as an editorial board member of prominent journals such as JBC and BBA.

   Prof. Rolf Karlsten, M.D.

   Clinical Pain Advisor

   Prof. Karlsten is currently the Head of the Multidisciplinary Pain Centre and Rehabilitation Medicine at Uppsala University Hospital, Sweden. He has a broad experience in pain research and management, medical in-licensing, R&D and projects in clinical development. Previously, he has held positions such as Medical Science Director at AstraZeneca, Senior Consultant at Uppsala University Hospital, and has worked with KOL networks in Europe, the U.S. and Japan. His background of studies includes M.D. and a Ph.D. in Medical Science from Uppsala University, Sweden, and a diploma in Pharmaceutical Medicine from the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden.