Currently, documents are only available in Swedish. If you need more information, please contact us.

   Tidigare bolagsstämmor

   2022

   Kommuniké från årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2022

   Kallelse till årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2022

   Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

   Villkor teckningsoptioner 2022/2025:1

   Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

   Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2022

   Extra bolagsstämma 13 maj

   Kommuniké från extra bolagsstämma i Oblique Therapeutics AB

   Kallelse till extra bolagsstämma i Oblique Therapeutics AB 2022

   Styrelsens beslut om emission av konvertibler

   Villkor konvertibel Oblique Therapeutics AB (publ)

   Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

   2021

   Kommuniké från årsstämma i Oblique 21-06-15

   Kallelse till årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2021

   Valberedningens förslag till årsstämman i Oblique Therapeutics AB 21-06-15

   Styrelsepresentation 2021

   Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter

   Villkor TO 2021-2023.1

   Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner for ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

   Villkor TO 2021-2023.2

   Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptioner för kvalificerade personaloptioner

   Villkor TO 2021-2024.3

    

   2020

   Protokoll årsstämma 2020-06-16

   Oblique Therapeutics AB – Kallelse till årsstämma 2020

    

   2019

   Protokoll extra bolagsstämma 2019-12-06

   Oblique Therapeutics AB – Kallelse till extra bolagsstämma 6 december 2019

   Protokoll årsstämma 2019-05-27

   Oblique Therapeutics AB – Kallelse till årsstämma 2019