Currently, documents are only available in Swedish. If you need more information, please contact us.

   Tidigare bolagsstämmor

   Currently, documents are only available in Swedish. If you need more information, please contact us.

   Årsstämma 2024

   Aktieägarna i Oblique Therapeutics AB (publ) (559017-4487) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 maj 2024 kl. 13.30, i Bolagets lokaler lokaler på 7:e våningen på Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg. Registrering från kl.13.00.

   Kommuniké från årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2024

   Kommuniké från årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2024

   Kallelse till årsstämma 28 maj 2024

   Kallelse till årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2024

   Fullmaktsformulär

   Fullmaktsformulär

   Övriga handlingar

   Styrelsens förslag till ny bolagsordning

   Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024:1

   Aktieägares förslag till beslut om införande av Personaloptionsprogram 2024:2

   Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

   Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2024

   Årsredovisning Oblique Therapeutics AB 2023

   2023

   Kommuniké från årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2023

   Kallelse till årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2023

   Fullmaktsformulär

   Villkor teckningsoptioner 2023:1

   Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2023

   Information om styrelseledamöter som föreslås till nyval

   2022

   Kommuniké från årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2022

   Kallelse till årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2022

   Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

   Villkor teckningsoptioner 2022/2025:1

   Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

   Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2022

   Extra bolagsstämma 13 maj

   Kommuniké från extra bolagsstämma i Oblique Therapeutics AB

   Kallelse till extra bolagsstämma i Oblique Therapeutics AB 2022

   Styrelsens beslut om emission av konvertibler

   Villkor konvertibel Oblique Therapeutics AB (publ)

   Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

   2021

   Kommuniké från årsstämma i Oblique 21-06-15

   Kallelse till årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2021

   Valberedningens förslag till årsstämman i Oblique Therapeutics AB 21-06-15

   Styrelsepresentation 2021

   Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter

   Villkor TO 2021-2023.1

   Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner for ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

   Villkor TO 2021-2023.2

   Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptioner för kvalificerade personaloptioner

   Villkor TO 2021-2024.3

    

   2020

   Protokoll årsstämma 2020-06-16

   Oblique Therapeutics AB – Kallelse till årsstämma 2020

    

   2019

   Protokoll extra bolagsstämma 2019-12-06

   Oblique Therapeutics AB – Kallelse till extra bolagsstämma 6 december 2019

   Protokoll årsstämma 2019-05-27

   Oblique Therapeutics AB – Kallelse till årsstämma 2019